Kim jesteśmy

AODC to firma, która powstała z pasji tworzenia najlepszych serwerowni. Zarząd to specjaliści z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem i wiedzą operacyjną w tworzeniu i zarządzaniu implementacją centrów przetwarzania danych.

Serwerownia dla PKP  08.11.2016

Spółka AODC w listopadzie 2016 roku zakończy zadanie wykonania infrastruktury w budynku CBDK PKP S.A.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II  10.10.2016

Oferta firmy AODC w konsorcjum z firmą API Smart została wybrana jako najlepsza w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie Centrum Przetwarzania Danych dla Szpitala im. Jana Pawła II