Zarządzanie obiektami typu Data Center rozumiemy jako zapewnienie bezpieczeństwa zasobom krytycznym z koniecznością posiadania eksperckiej wiedzy, by móc podejmować właściwe decyzje w przypadku zaistnienia awarii.

Dla Klienta oznacza to konieczność zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników posiadających doświadczenie w wielu obszarach, co wiąże się z wysokimi kosztami stałymi.

Proponujemy więc usługę utrzymania obiektów Data Center prowadzona przez naszych doświadczonych inżynierów. Prowadzimy zarówno stałą opiekę, doraźne konsultacje dotyczące optymalizacji kosztów, jak i doraźne wsparcie w przypadku zaistnienia sytuacji krytycznych.  Oferujemy wsparcie w modelu 24/7/365: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni roku z uzgodnionym z każdym Klientem wymaganym czasem reakcji.

Nasze działania gwarantują utrzymanie infrastruktury pozwalające na ciągłą i stabilną pracę Centrum Przetwarzania Danych.

AODC SP. Z O.O.

UI. Zawiła 65L
30-390 Kraków
NIP: 679-311-76-21,
REGON: 362779750
Tel. (12) 446 71 20

Siedziba w Warszawie:

Ul.Szyszkowa  56
02-285 Warszawa
Fax. (22) 177 76 99

Nasi partnerzy

Grupa kapitałowa

Certyfikaty