W ramach umowy podpisanej z S&T Services, AODC wykona kompletną serwerownię w technologii tzw. bezpiecznego IT Room, realizowanego zgodnie z normą PN EN 1047-2. Gwarantuje to przetrwanie infrastruktury IT na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń fizycznych takich jak pożar, gazy korozyjne, zalanie, a nawet wybuch. Dostawa i instalacja obejmuje także systemowe rozwiązanie chłodzenia w oparciu o tzw. układ szczelny, system zasilania gwarantowanego w tym między innymi UPSy, listwy PDU, agregat prądotwórczy, a ponad to gaszenie, system monitorowania warunków środowiskowych oraz DCIM (Data Center Infrastructure Management). Po wykonaniu zadania, co planowane jest na koniec 2021 r. AODC będzie odpowiadać także za serwisowanie wymienionej wyżej infrastruktury.

Wartość zakresu AODC, to prawie 6,8 mln PLN brutto.