AODC z rozmachem kończy rok 2021, podpisując umowę z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku na „zaprojektowanie, budowę oraz wyposażenie i uruchomienie Centrum Informatycznego Świerk II” . W ramach tego zadania zostanie zaprojektowany oraz wybudowany nowy ośrodek przetwarzania danych wraz z niezbędnymi pomieszczeniami technicznymi oraz całą towarzyszącą temu przedsięwzięciu wymaganą infrastrukturą. Zadanie obejmuje między innymi dostawę i instalację systemów chłodzenia rzędowego w tzw. układzie szczelnym, opartych o wymienniki InRow oraz chillery, dostawę i instalację systemu zasilania gwarantowanego i elektrycznego, rozwiązań niskoprądowych, zawierających między innymi dostosowany do potrzeb tej serwerowni system BMS.

Wartość umowy, to 11 385 965,14 PLN brutto