W lipcu br. w ramach współpracy konsorcjum AODC i API Smart oddaliśmy do użytku nowoczesne Centrum Przetwarzania Danych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie. Inwestycja była prowadzona na czynnym obiekcie w jednym z 20 największych szpitali w Polsce w budynkach wpisanych do Rejestru Zabytków. Serwerownia powstała w formule „zaprojektuj i wybuduj” począwszy od uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych (projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary i kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę, opinie konserwatora zabytków). Prace realizacyjne obejmowały m.in. architekturę i konstrukcję, prace konserwatorskie, instalacje elektroenergetyczne NN;

 instalacje sanitarne w tym wentylację oraz klimatyzację precyzyjną; instalacje teletechniczne i instalacje zabezpieczenia pożarowego; instalacje szczelnych szaf IT z listwami PDU i monitoringiem parametrów środowiskowych (DCIM). Projekt wykonany w oparciu o zainstalowaną technologię Rimatrix naszego Partnera Biznesowego – Firmy Rittal.”  Jest to kolejne już Centrum Danych „na ziemi krakowskiej” wybudowane pod klucz przez AODC po powstałych w Urzędzie Miasta Krakowa (2016r) oraz Uniwersytecie Ekonomicznym (2017r).
https://www.youtube.com/watch?v=wdB0Evl8gyY – Krótka prezentacja przedsięwzięcia.