Firma AODC aktywnie wspiera rozwój i modernizację sił zbrojnych poprzez realizację najnowocześniejszych projektów, co pokazuje nasze zaangażowanie w poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa żołnierzy.

W ciągu najbliższych 4 miesięcy będziemy pracować nad dwoma kluczowymi projektami, które mają na celu rozbudowę klimatyzacji w Centrum Przetwarzania Danych oraz budowę nowoczesnej infrastruktury energetycznej na potrzeby jednej z baz wojskowych.

Wartość tych projektów to niemal 25 mln PLN brutto.