Zadanie obejmuje wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego w zakresie klimatyzacji precyzyjnej oraz przebudowę zasilania gwarantowanego o mocy ok. 2 MW wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją.

Wartość prac projektowych, to ok. 300 tys PLN brutto.