W ramach  podpisanej  umowy na świadczenie usługi wsparcia infrastruktury technicznej CPD dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego AODC będzie odpowiadać za pełnienie opieki serwisowej w okresie 24 miesięcy przy określonym reżimie SLA.  Infrastruktura objęta serwisem to min. system chłodzenia wodą lodową, system podtrzymania zasilania, monitoring warunków środowiskowych, system DCIM, system gaszenia, a także komora bezpieczeństwa fizycznego.

Wartość umowy to prawie 900 tys PLN brutto.