W wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego dotyczącego przebudowy i modernizacji pomieszczeń w budynku „L” na potrzeby serwerowni wraz z dostosowaniem sieci LAN w budynkach „K” i „L” do nowych wymagań funkcjonalnych Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych, Telewizja Polska S.A. podpisała z firmą AODC umowę na realizację tego zadania, które zgodnie z umową ma zostać wykonane w ciągu 5 miesięcy.

Wartość prac to ponad 4,45 mln PLN brutto