AODC jako partner konsorcjum wybuduje nową serwerownię dla Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Oferta konsorcjum wspólnie z firmą API Smart (lider konsorcjum) została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza. Wykonawcy planują podpisać umowę z terminem realizacji 100 dni i zakresem prac zbieżnym z profilem i obszarem działania AODC. W ramach przedsięwzięcia pn. „Prace adaptacyjne w budynku MUW przy ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie – etap II” zostaną wykonane instalacje elektroenergetyczne, wentylacji, klimatyzacji precyzyjnej, dostawa szaf IT, systemy detekcji pożaru i gaszenia, bezpieczeństwa oraz LAN. Jest to kolejne Data Center dla AODC po Urzędzie Miasta Krakowa i Urzędzie Miasta Kozienice budowane dla sektora administracji. Dla przypomnienia w roku 2017 AODC wybudowało również Centrum Danych dla KSS im. Jana Pawła II, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Co więcej jeszcze w styczniu 2018 na podstawie otrzymanych nowych zleceń planowane jest podpisanie kolejnych dwóch kontraktów na budowę Data Center na łączną kwotę ponad 3 000 000 pln brutto o czym zapewne poinformujemy niebawem.

Wartość planowanej umowy z MUW dla całego konsorcjum to ponad 1 600 000 pln brutto.