Spółka AODC na przełomie lutego i marca pozyskała kontrakty w sektorze energetycznym na ponad 2 mln złotych. Dwie umowy dotyczą kompleksowej obsługi serwisowej w zakresie utrzymania i wsparcia infrastruktury Data Center w Gdańsku i Płocku, trzecia zaś dotyczy dostawy i montażu  systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni w Warszawskiej Centrali Klienta.

Wartość całkowita powyższych umów, to ponad 2 mln PLN brutto