AODC, jako wykonawca wyłoniony w postępowaniu publicznym, przeprowadzi adaptację pomieszczenia na potrzeby serwerowni dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MINROL).

W ramach projektu zostaną wykonane prace budowlane, elektryczne i sanitarnie oraz wyposażenie serweroni w szafy IT, system klimatyzacji precyzyjnej i monitoring warunków środowiskowych.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych zostaną zainstalowane systemy bezpieczeństwa, takie jak CCTV i SKD, które pozwolą na kontrolę dostępu i monitorowanie pomieszczenia.
Zostanie również zainstalowany system gaszenia z wczesną detekcją oraz system zarządzania budynkiem (BMS). Projekt objęty jest 48-miesięcznym serwisem gwarancyjnym.

Wartość kontraktu wynosi ponad 2,5 mln PLN brutto.