W kolejnym roku spółka AODC notuje bardzo dynamiczny wzrost, co pozwala nam na budowanie i zwiększanie kompetencji w ramach obecnego, sprawdzonego zespołu, jak i na poszukiwanie kolejnych kandydatów do pracy w naszej firmie w WARSZAWIE.

Poniżej wyszczególnione trzy stanowiska, na które prowadzimy rekrutację. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich CV na adres: rekrutacja@aodc.pl

PROJECT MANAGER

Cel stanowiska: samodzielne prowadzenie procesu realizacji projektów, optymalizacja, kosztów realizacyjnych, tworzenie harmonogramów, dobór dostawców i podwykonawców wraz z budowaniem relacji, kierowanie całym procesem realizacji zgodnie z zapisami zawartymi w umowach, samodzielna analiza kosztów dla potrzeb składanych ofert, wsparcie i optymalizacja wycen projektowych. Podległość służbowa: stanowisko podlega – Zarząd Miejsce pracy: Biuro Warszawa. Odpowiedzialność: indywidualna odpowiedzialność za realizowanie celów stanowiska oraz powierzone zadania, odpowiedzialność za powierzone mienie firmy oraz elementy warsztatu pracy, odpowiedzialność za tworzenie pozytywnych relacji ze współpracownikami, klientami i dostawcami, odpowiedzialność za wizerunek firmy wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Najważniejsze zadania: wykonywanie indywidualnych zadań, a w szczególności zarządzanie procesem realizacji przydzielonych projektów, zakupy materiałów i urządzeń pod kątem realizacji projektów, dobór podwykonawców dla potrzeb realizacji projektów, analiza i optymalizacja kosztów realizacyjnych, wsparcie w doborze merytorycznym i ilościowym materiałów i urządzeń dla potrzeb przygotowywanych ofert, planowanie indywidualnego czasu pracy i działań, opracowywanie raportów z wykonywanych działań, uczestnictwo w okresowych zebraniach. Możliwa ścieżka rozwoju: wraz z rozwojem firmy i przy posiadanych predyspozycjach możliwe powierzenie kierowania działem realizacji. Elementy kompetencji: umiejętność szybkiego uczenia się, samodzielna organizacja swojego stanowiska pracy, umiejętność pracy pod presją, umiejętność rozwiązywania konfliktów, zorientowanie na realizację celów, umiejętność pracy w zespole, terminowość wykonywanych zadań, znajomość branży, umiejętności negocjacyjne, asertywność. Doświadczenie: udokumentowane doświadczenie w samodzielnym realizowaniu projektów infrastrukturalnych minimum 2 lat, doświadczenie w prowadzeniu procesów realizacyjnych dla potrzeb budowy serwerowni. Uprawnienia, zaświadczenia, dyplomy: wykształcenie wyższe, kierunkowe (inżynierskie), znajomość języka angielskiego. Umiejętności: znajomość oprogramowania typu CAD, dobra znajomość oprogramowania MS Excel, Word, Project, znajomość aparatury elektrycznej nn / elementów klimatyzacji precyzyjnej, prawo jazdy kat. B, podstawowa wiedza z zakresu BHP na budowie. Kompetencje: samodzielność, kreatywność, orientacja na współpracę, dobra organizacja pracy (terminowość), umiejętności komunikacyjne, dbałość o kontakty i efektywną współpracę, umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji ze współpracownikami i otoczeniem biznesowym.

HANDLOWIEC

Cel stanowiska: samodzielne prowadzenie procesu handlowego, pozyskiwanie szans sprzedaży poprzez aktywne przeglądanie internetu,, obdzwanianie baz danych, nawiązywanie kontaktów handlowych z klientami i weryfikacja ich potencjału, wsparcie w przygotowaniu ofert, udział w konferencjach i targach branżowych. Podległość służbowa: stanowisko podlega – Zarząd, Dyrektor handlowy. Miejsce pracy: Biuro Warszawa. Odpowiedzialność: indywidualna odpowiedzialność za realizację planów, pozyskiwania nowych szans sprzedaży, odpowiedzialność za budowanie i podtrzymanie relacji handlowych, odpowiedzialność za wizerunek firmy wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Podstawowe kryteria do ocen okresowych: zdobywanie nowych szans sprzedaży, wsparcie działań działu handlowego, stałe podnoszenie własnych kwalifikacji. Możliwa ścieżka rozwoju – wraz z rozwojem firmy i przy posiadanych predyspozycjach możliwy awans na Key Account Manager’a. Elementy kompetencji: ogólna znajomość tematyki usług i rozwiązań oferowanych w firmie, mile widziane minimum roczne doświadczenie handlowe (samodzielne) najlepiej na rynku systemów teletechnicznych, teleinformatycznych i bezpieczeństwa (choć nie jest to wymóg). Wiedza: samodzielna organizacja swojego stanowiska pracy, umiejętność pracy pod presją, zorientowanie na realizację celów, umiejętność pracy w zespole, terminowość wykonywanych zadań, kultura osobista, znajomość branży IT. Doświadczenie: minimum 1 rok doświadczenia handlowego. Uprawnienia, zaświadczenia, dyplomy: wykształcenie wyższe, lub w trakcie studiów, mile widziana znajomość języka angielskiego. Umiejętności: znajomość oprogramowania MS Excel, Word, Project, Power Point, prawo jazdy kat. B. Kompetencje: samodzielność, kreatywność, orientacja na współpracę, dobra organizacja pracy (terminowość), umiejętności komunikacyjne, dbałość o kontakty i efektywną współpracę, umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji ze współpracownikami i otoczeniem biznesowym.

SPECJALISTA DS. WYCEN

Cel stanowiska: samodzielne prowadzenie procesu analizy kosztowej prowadzonych projektów, identyfikacja i kompletacja kosztów projektowych, weryfikacja i optymalizacja kosztów projektowych, dobór dostawców i podwykonawców, samodzielna analiza kosztów dla potrzeb składanych ofert, wsparcie i optymalizacja wycen projektowych, wykonywanie koncepcji projektowych. Podległość służbowa: stanowisko podlega – Zarząd Miejsce pracy: Biuro Warszawa. Odpowiedzialność: indywidualna odpowiedzialność za realizowanie celów stanowiska oraz powierzone zadania, odpowiedzialność za powierzone mienie firmy oraz elementy warsztatu pracy, odpowiedzialność za tworzenie pozytywnych relacji ze współpracownikami, klientami i dostawcami, odpowiedzialność za wizerunek firmy wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Najważniejsze zadania: wykonanie indywidualnych zadań, a w szczególności: prowadzenie procesu analizy i optymalizacji kosztów projektowych i ofertowych, wyszukiwanie, analiza i dobór dostawców i podwykonawców dla potrzeb optymalizacji procesów wyceny, wsparcie w doborze merytorycznym i ilościowym materiałów i urządzeń dla potrzeb przygotowywanych ofert, planowanie indywidualnego czasu pracy i działań, opracowywanie raportów z wykonywanych działań, uczestnictwo w okresowych zebraniach. Możliwa ścieżka rozwoju – wraz z rozwojem firmy i przy posiadanych predyspozycjach możliwe powierzenie kierowania działem ofertowym. Elementy kompetencji: umiejętność szybkiego uczenia się, samodzielna organizacja swojego stanowiska pracy, umiejętność pracy pod presją, umiejętność rozwiązywania konfliktów, zorientowanie na realizację celów, umiejętność pracy w zespole, terminowość wykonywanych zadań, znajomość branży, umiejętności negocjacyjne, asertywność, uprawnienia projektowe w zakresie instalacji sanitarnych lub elekrycznych. Doświadczenie: udokumentowane doświadczenie w samodzielnym opracowywaniu ofert lub projektów infrastrukturalnych minimum 1 rok, doświadczenie w prowadzeniu procesów optymalizacji kosztowych dla potrzeb realizowanych ofert lub projektów. Uprawnienia, zaświadczenia, dyplomy: wykształcenie wyższe, kierunkowe (inżynierskie), znajomość języka angielskiego. Umiejętności: czytania i analizowania dokumentacji projektowych, dobra znajomość oprogramowania MS Excel, Word, Project, prawo jazdy kat. B. Kompetencje: samodzielność, kreatywność, orientacja na współpracę, dobra organizacja pracy (terminowość), umiejętności komunikacyjne, dbałość o kontakty i efektywną współpracę, umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji ze współpracownikami i otoczeniem biznesowym.

Oferujemy: stabilną pracę w renomowanej firmie, dobre warunki finansowe oraz pakiet świadczeń dodatkowych, szkolenia stale podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Termin nadsyłania ofert do 31 lipca 2019 r. Informujemy, że ofert nie zwracamy.
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami w terminie do dnia 15 sierpnia 2019 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AODC Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zawiłej 65L, 30-390 Kraków, moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji”.

Jednocześnie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AODC Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-390), przy ul. Zawiłej 65L. Dane przetwarzane są dla potrzeb procesu rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich, żądania usunięcia, przeniesienia ich oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. AODC Sp. z o.o. nie będzie przekazywać danych innym podmiotom. Dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Osobom aplikującym w każdej chwili przysługuje prawo skierowania prośby o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na adres: rekrutacja@aodc.pl