AODC podpisało umowę z Burmistrzem Gminy Kozienice na wykonanie nowej serwerowni w Urzędzie Miejskim w Kozienicach. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie infrastruktury serwerowej. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do końca grudnia 2017 r.

Wartość umowy to ponad 407 000 pln brutto.