Dnia 28 kwietnia tego roku oferta firmy AODC została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym dotyczącym dostawy oraz montażu zasilaczy awaryjnych wraz z przebudową sieci elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta Katowice. Zlecenie zostanie wykonane w przeciągu 90 dni.

Wartość realizowanych prac to ponad 350 000 pln brutto.