AODC konsekwentnie rozwija kompetencje w obszarze opieki serwisowej, świadcząc usługi na terenie całego kraju, czego wyrazem są dwie kolejne umowy w tym zakresie.

Podpisana umowa z Urzędem Komunikacji Elektronicznej

W wyniku wygranego postępowania AODC będzie świadczyć usługi serwisowe, konserwacyjne oraz przeglądy okresowe systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej  znajdujących się w lokalizacjach ww. Urzędu. Zadanie swoim zakresem będzie obejmować m.in.: komorę bezpieczeństwa fizycznego, system zasilania gwarantowanego UPS, klimatyzację precyzyjną i komfortu, instalacje elektryczne, systemy gaszenia i wczesnej detekcji, system telewizji przemysłowej CCTV, system kontroli dostępu SKD, system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, system zarządzania budynkiem oraz monitoring środowiska i BMS. Umowa obowiązywać będzie 48 miesięcy.

Podpisana umowa z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zakresem swoim obejmuje usługę kompleksowego serwisu w serwerowni ww. Uczelni. Obszary objęte serwisem to m.in.:  system klimatyzacji precyzyjnej, system zasilania gwarantowanego UPS, agregat prądotwórczy oraz pozostałe systemy teletechniczne. Umowa została podpisana na okres 12 miesięcy.

Wartość obu powyższych umów, to prawie 3,5 mln PLN brutto