Spółka AODC podpisała z krakowskim magistratem umowę na modernizację serwerowni dla Urzędu Miasta Krakowa. Urząd rozpisał nieograniczony przetarg w którym wpłynęło 10 ofert. Oferta AODC była najkorzystniejsza i otrzymała największą liczbę punktów. Termin realizacji 30.09.2016r.

Wartość umowy opiewa na kwotę ponad 2 500 000 pln brutto.