Dnia 28 lutego bieżącego roku została zawarta umowa mająca na celu utrzymanie funkcjonalności całego CPD w zmodernizowanej serwerowni Urzędu Miasta Krakowa. Kontrakt w swym zakresie obejmuje prace dotyczące m.in. systemu zasilania, zasilania gwarantowanego UPS, klimatyzacji precyzyjnej, systemu wentylacji, gaszenia, wczesnej detekcji, sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu oraz okablowania strukturalnego. Usuwanie potencjalnych awarii odbywać się będzie w trybie 365/24.

Wartość realizowanych prac to ponad 87 000 pln brutto.