Firma AoDC Sp. z o.o. wykona modernizację serwerowni dla koncernu farmaceutycznego obejmującą:

  • dostawę szaf IT,
  • UPS,
  • generatora prądotwórczego,
  • wykonania systemu Stałego Urządzenia Gaśniczego z wczesną detekcją,
  • dostosowania istniejącej instalacji elektrycznej do standardów Data Center.Umowa obejmuje 36-miesięczny serwis z usługą SLA.

Wartość zamówienia to ponad 800 000 PLN brutto.