AODC w wyniku wygranego przetargu publicznego zrealizuje prace polegające na budowie serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.
W zakres prac wejdzie m. in. dostawa systemu klimatyzacji, szaf rack, systemu gaszenia, modernizacja instalacji elektrycznej, sieci LAN oraz dostosowanie istniejącego pomieszczenia na potrzeby nowej serwerowni.