Oferta konsorcjum z AODC (partner) wespół z kielecką spółką INFOVER S.A. została wybrana do realizacji zadania pn. Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlano – adaptacyjnych pomieszczeń na potrzeby uruchomienia serwerowni głównej i zapasowej wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej – w ramach Projektu „Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice. Umowa na przedmiotowe prace planowana jest do podpisu w najbliższych dniach. Termin realizacji fazy projektowej to marzec 2020, a całego zadania wrzesień 2020r. Zamówienie pochodzi zdecydowanie z obszaru i rynku na jakim skutecznie działa AODC czyli budowa centrów danych dla jednostek administracji centralnej i lokalnej. Dla przypomnienia AODC na przestrzeni ostatnich 3 lat skutecznie i z sukcesem zbudowała serwerownie m.in. dla Urzędu Miasta Krakowa, Bielska-Białej czy Kozienic, a także dla Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Wartość prac konsorcjum to ponad 4,2 mln PLN brutto