Główny Urząd Geodezji i Kartografii wybrał ofertę AODC Sp. z o.o. na wykonanie zadania opracowania dokumentacji projektowej dostosowania pomieszczeń dla serwerowni.  W ramach umowy podpisanej 22 sierpnia 2016 roku między stronami, AODC będzie świadczyć usługę konsultacji i nadzorów podczas późniejszej fazy budowy serwerowni. Na wykonanie kompletu dokumentacji wielobranżowej projektanci AODC mają 60 dni.