Spółka AODC konsekwentnie się rozwija i zdobywa nowe projekty z sektora medycznego. 24.10.2018 została podpisana umowa z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu na: Budowę pomieszczeń technicznych IFPS w Kajetanach w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”. W zakres zadania wchodzi zaprojektowanie oraz wybudowanie 2 serwerowni kontenerowych  wraz z infrastrukturą IT, chłodzonych w układzie szczelnym rozwiązaniem opartym na wodzie lodowej oraz rozbudowa infrastruktury klienta. Cała inwestycja ma zostać zakończona w 2 kwartale 2019 roku. Obecnie spółka realizuje jeszcze 2 kontrakty dla szpitali, a w końcówce 2018 roku planuje pozyskać minimum 2 nowe umowy z tego sektora. 

Wartość umowy  to ponad 7 mln PLN brutto.