Spółka AODC podpisała umowę na instalację i dostawę wyposażenia wraz z niezbędnym zakresem realizacji sprzęgła hydraulicznego dla potrzeb serwerowni w nowym budynku administracyjno-biurowym dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W zakresie objętym niniejszą umową znajduje się dostawa szaf Rack, które będą chłodzone w układzie szczelnym za pomocą wymienników typu InRow, wraz z agregatami wody lodowej w układzie n+1, autonomiczne panele gaśnicze, UPSy modułowe, system monitorowania warunków środowiskowych z powiadamianiem poprzez SMS, oraz system DCIM do zdalnego zarządzania całą powyższą infrastrukturą. Przewidywany termin realizacji to przełom 2018/2019 roku. 

 
Wartość umowy to ponad 2,5 mln PLN brutto