Zakres zadań obejmuje dostawę niezbędnego wyposażenia wraz z implementacją dla potrzeb systemu klimatyzacji precyzyjnej, gwarantowanego zasilania UPS, kontroli dostępu, gaszenia oraz monitoringu parametrów środowiskowych. Inwestycja ma być wykonana w ciągu 4 miesięcy.
Dodatkowo spółka AODC pozyskała kolejne umowy na dostawy i prace instalacyjne min. dla potrzeb Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Głównego Urzędu Miar oraz Narodowego Banku Polskiego.

Łączna wartość powyższych kontraktów to ok. 1,5 mln PLN brutto