Powakacyjny czas AODC rozpoczyna z nowymi tematami:

  • Urząd Komunikacji Elektronicznej – w wyniku wygranego postępowania publicznego AODC dokona modernizacji serwerowni dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Prace będą obejmowały swoim zakresem m. in. roboty budowlane, modernizację instalacji elektrycznej w tym dostawę i montaż UPS, instalację klimatyzacji precyzyjnej, instalacje teletechniczne, system gaszenia gazem oraz panele fotowoltaiczne.
  • SOLARIS – w ramach  postępowania publicznego i umowy podwykonawczej zawartej z firmą HOCHTIEF Polska, AODC będzie wykonawcą infrastruktury serwerowni w laboratorium Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, jednostce działającej przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Zakres prac w serwerowni głównej oraz zapasowej będzie obejmował m.in.: szafy rack, system chłodzenia, gaszenia gazem, listwy PDU oraz system monitoringu warunków środowiskowych. Prace będą prowadzone w jednym z czołowych tego typu laboratoriów na świecie, w którym znajduje się niezwykle wrażliwa infrastruktura badawcza, co będzie wymagało szczególnej uwagi podczas prac instalacyjno – wdrożeniowych. Zakończenie realizacji planowane jest w lipcu 2023.
  • CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP – wygraliśmy w systemie zaprojektuj i wybuduj zrealizowanie serwerowni dla jednej z największej kancelarii prawniczych w Polsce –  CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP w jednym z najbardziej prestiżowych budynków w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną. W zakres zadania wchodzi dostawa szaf IT  wraz z chłodzeniem w tzw. systemie szczelnym opartym na układzie freonowym, monitorowane za pomocą monitoringu parametrów środowiskowych. Całość zostanie uzupełniona o system gaszenia wewnątrz szaf Rack i zasilona listwami PDU wraz z modułowym systemem zasilania gwarantowanego. AODC wykona także punkty dystrybucyjne wyposażone w szafy IT wraz z systemem chłodzenia, okablowania strukturalnego oraz systemy niskoprądowe.
  • Duży Specjalistyczny Szpital w zachodniej Polsce – zakres prac będzie obejmował m.in. dostawę i instalację szaf rack w tzw. układzie szczelnym wraz z zintegrowanymi systemami chłodzenia i gaszenia gazem, system zasilania gwarantowanego UPS, listwy PDU oraz monitoring warunków środowiskowych. Jest to kolejna realizacja naszej spółki w systemie ochrony zdrowia, a dzięki wykonanym pracom, możliwe będzie zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych Zamawiającego.Planowane zakończenie realizacji ma nastąpić w marcu 2023.
  • Narodowy Bank Polski – AODC w wyniku wygranego postępowania publicznego dostarczy szafy Rack wraz z listwami PDU oraz wykona przebudowę zimnego korytarza w COKL2.
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – AODC podpisało umowę w przetargu publicznym na wyposażenie serwerowni dla UKSW.  W zakres zadania wchodzi doposażenie Data Center w zabudowę zimnego korytarza, szafy Rack, listwy PDU, monitoring parametrów środowiskowych wraz z systemem okablowania strukturalnego oraz prace elektryczne.
  • Straż Graniczna – AODC wygrało postępowanie na obsługę serwisową Centralnego Węzła Teleinformatycznego Straży Granicznej. Usługa swoim zakresem obejmie m.in. serwis układu zasilania, UPS, klimatyzacji precyzyjnej, systemu gaszenia, BMS, CCTV, SKD, SSWiN.
  • Uznana instytucja badawcza – AODC będzie realizować zadanie, którego przedmiotem jest przywrócenie pełnej mocy chłodniczej instalacji wody lodowej serwerowni oraz dostawa agregatu chłodząco-pompującego o mocy 400kW z modyfikacją infrastruktury technicznej, konfiguracja systemów automatyki i BMS, przeprowadzenie testów jakościowych i funkcjonalnych, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia wraz z obsługą serwisową.

Łączna wartość nowo pozyskanych tematów, to prawie 22 mln PLN brutto