W ramach wygranych przetargów zostaną zrealizowane dostawy sprzętu dla Poczty Polskiej oraz Inspekcji Jakości Artykułów Rolno – Spożywczych, zostanie wykona serwerownia dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także modernizacja infrastruktury technicznej w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
W zakresie wykonanych prac znajdą się m. in. dostosowanie pomieszczeń na potrzeby serwerowni, modernizacja systemów klimatyzacji wraz z zabudową szaf Rack, wykonanie systemu gaszenia oraz modernizacja instalacji elektrycznej. Zakres jednego z kontraktów obejmuje także świadczenie serwisu przez 60 miesięcy w oparciu o określony poziom SLA.

Wartość powyższych kontraktów, to prawie 2 mln PLN brutto