Zlecenie pozyskane od szpitala obejmuje wykonanie kompleksowych prac w obszarze przebudowy istniejącego pomieszczenia na serwerownie i ma być wykonane w ciągu 90 dni. Dodatkowo w ciągu najbliższych dni AODC spodziewa się nowej umowy podpisanej z ZOZ w Skarżysku Kamiennej na zadanie „Modernizacja Centrum Przetwarzania Danych oraz budowa sieci LAN na terenie szpitala realizowana w ramach projektu pn. Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”. Ten kontrakt w formule „zaprojektuj i wybuduj” planowany jest w realizacji około 3-4 miesiące. Oprócz tych jednostek medycznych w ramach projektu InPlaMed, AODC jest w trakcie realizacji podobnego zadania dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wartość prac łącznie w obu kontraktach to prawie 1,0 mln PLN brutto