Firma AODC jako podmiot zaangażowany merytorycznie na polskim rynku medycznym w proces zmian i unowocześniania infrastruktury IT w służbie zdrowia, wzięła udział 26 stycznia jako partner firmy Rittal w Konferencji “Szpitale i Obiekty Służby Zdrowia – Inwestycje medyczne po zmianach od 2017 r.”

Tematem prezentacji, w której przedstawiciele AODC wzięli udział były “serwerownie dedykowane dla potrzeb szpitali”.

Na bazie własnych doświadczeń projektowych oraz wdrożeniowych zdobytych przy tworzeniu serwerowni dla szpitali, przedstawiliśmy zoptymalizowane pod kątem placówek służby zdrowia podejście projektowe, modernizacyjne i eksploatacyjne dotyczące tego typu obiektów.