AODC finalizuje podpisanie umów z klientem sektora wojskowego oraz Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zamówienie od Wojska dotyczy wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacji dostawy i konfiguracji zasilacza UPS w terminie 75 dni, natomiast przedmiotem umowy z UW będzie realizacja projektu oraz dostawy urządzeń infrastruktury serwerowni wraz z montażem i rozruchem dla potrzeb pracy środowiska IT, na co Zamawiający przewidział 84 dni. Umowa z sektorze wojskowym to kolejne zlecenie w obszarze zasilania gwarantowanego. Podobną realizację spółka wykonuje obecnie dla Urzędu Miasta Katowice. Natomiast pozyskanym zleceniem od Uniwersytetu Warszawskiego, AODC umacnia swoją pozycję w obszarze budowy i wyposażenia centrów danych w sektorze edukacji. Spółka buduje obecnie serwerownię dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wartość nowych zamówień to łącznie ponad 680 000 pln brutto.