W marcu br. firma AODC jako generalny wykonawca, podpisała umowę na przebudowę systemu zasilania energetycznego wraz z systemem klimatyzacji w stacji oświetlenia nawigacyjnego na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Wartość kontraktu, to ponad 5 mln PLN brutto