Na listopadowym zjeździe partnerów firmy Rittal, AODC zostało uhonorowane jako partner o największym wzroście sprzedaży. Nagroda ta jest świadectwem wzorowej współpracy między obiema firmami oraz wypadkową dynamicznego rozwoju AODC w obszarze Data Center.