Oferta konsorcjum firm AODC i API Smart została wybrana do realizacji II etapu budowy szpitalnego Data Center. Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu 23 tygodni, a planowana umowa zostanie podpisana w ciągu 10 dni. W zakresie prac jest wybudowanie i wyposażenie zapasowej serwerowni do tej powstałej w I etapie wraz z niezbędną infrastrukturą chłodzenia, zasilania gwarantowanego, szaf IT, gaszenia oraz teletechniczną. Prace będą się odbywały w obiekcie zabytkowym, dodatkowo przewidziane są zaawansowane roboty zewnętrzne związane z przebudową zasilania oraz prace adaptacyjno-budowlane.

Wartość umowy to ponad 2,7 mln PLN brutto