AODC zaprojektuje i zrealizuje w Centrum Przetwarzania Danych PKO BP, nowatorski system identyfikacji urządzeń aktywnych w oparciu o rozwiązania RFID (Radio-Frequency Identification), wraz z wizualizacją danych w systemie zarządzającym serwerownią DCIM (Data Center Infrastructure Management).

To innowacyjne na skalę światową rozwiązanie umożliwi Klientowi natychmiastowe lokalizowanie urządzeń aktywnych oraz usprawni prace inwentaryzacyjne, a także udoskonali i zautomatyzuje obsługę całego centrum obliczeniowego Banku.