Serwerownia dla Urzędu Transportu Kolejowego

Serwerownia dla Urzędu Transportu Kolejowego

W ramach umowy podpisanej z S&T Services, AODC wykona kompletną serwerownię w technologii tzw. bezpiecznego IT Room, realizowanego zgodnie z normą PN EN 1047-2. Gwarantuje to przetrwanie infrastruktury IT na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń fizycznych takich jak...
Nowe kontrakty w sektorze publicznym

Nowe kontrakty w sektorze publicznym

W ramach wygranych przetargów zostaną zrealizowane dostawy sprzętu dla Poczty Polskiej oraz Inspekcji Jakości Artykułów Rolno – Spożywczych, zostanie wykona serwerownia dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także modernizacja infrastruktury...