Nowy kontrakt dla Wojska

Nowy kontrakt dla Wojska

W maju 2023 r. AODC kontynuuje marsz w kierunku sektora wojskowego, podpisując kontrakt na dostawę wraz z instalacją rozwiązań z zakresu branży elektrycznej. Wartość kontraktu wynosi około 20 mln PLN brutto. Powrót do...
Kolejny sukces firmy AODC.

Kolejny sukces firmy AODC.

AODC, jako wykonawca wyłoniony w postępowaniu publicznym, przeprowadzi adaptację pomieszczenia na potrzeby serwerowni dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MINROL). W ramach projektu zostaną wykonane prace budowlane, elektryczne i sanitarnie oraz...
Serwerownia dla koncernu farmaceutycznego.

Serwerownia dla koncernu farmaceutycznego.

Firma AoDC Sp. z o.o. wykona modernizację serwerowni dla koncernu farmaceutycznego obejmującą: dostawę szaf IT, UPS, generatora prądotwórczego, wykonania systemu Stałego Urządzenia Gaśniczego z wczesną detekcją, dostosowania istniejącej instalacji elektrycznej do...
Wspieramy rozwój infrastruktury wojskowej.

Wspieramy rozwój infrastruktury wojskowej.

Firma AODC aktywnie wspiera rozwój i modernizację sił zbrojnych poprzez realizację najnowocześniejszych projektów, co pokazuje nasze zaangażowanie w poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa żołnierzy. W ciągu najbliższych 4 miesięcy będziemy pracować nad dwoma...
Kontrakt dla Wojska

Kontrakt dla Wojska

AODC wraz z jednym kluczowych producentów systemów klimatyzacji precyzyjnej na potrzeby serwerowni, będzie dostawcą oraz wykonawcą kompleksowej modernizacji systemu chłodzenia dla międzynarodowej instytucji wojskowej. Wartość kontraktu to ok. 8 mln PLN brutto Powrót...