Kolejne nowe serwerownie wykonywane przez AODC

Kolejne nowe serwerownie wykonywane przez AODC

Powakacyjny czas AODC rozpoczyna z nowymi tematami: Urząd Komunikacji Elektronicznej – w wyniku wygranego postępowania publicznego AODC dokona modernizacji serwerowni dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Prace będą obejmowały swoim zakresem m. in. roboty...
Serwerownia dla Urzędu Transportu Kolejowego

Serwerownia dla Urzędu Transportu Kolejowego

W ramach umowy podpisanej z S&T Services, AODC wykona kompletną serwerownię w technologii tzw. bezpiecznego IT Room, realizowanego zgodnie z normą PN EN 1047-2. Gwarantuje to przetrwanie infrastruktury IT na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń fizycznych takich jak...
Nowe kontrakty w sektorze publicznym

Nowe kontrakty w sektorze publicznym

W ramach wygranych przetargów zostaną zrealizowane dostawy sprzętu dla Poczty Polskiej oraz Inspekcji Jakości Artykułów Rolno – Spożywczych, zostanie wykona serwerownia dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także modernizacja infrastruktury...