Wspieramy rozwój infrastruktury wojskowej.

Wspieramy rozwój infrastruktury wojskowej.

Firma AODC aktywnie wspiera rozwój i modernizację sił zbrojnych poprzez realizację najnowocześniejszych projektów, co pokazuje nasze zaangażowanie w poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa żołnierzy. W ciągu najbliższych 4 miesięcy będziemy pracować nad dwoma...