Tomasz Sajdyk

Od piętnastu lat zajmuje się realizacją Data Center, od serwerowni kompaktowych i średnich, po duże i bardzo duże obiekty.

Posiada doświadczenie związane z:

  • Zarządzania zespołami handlowymi i kreowaniu polityki sprzedażowej
  • Komercjalizacją projektów DATA CENTER
  • Komercjalizacją projektów integrujących rozległe systemy bezpieczeństwa z przygotowaniem warstwy sprzętowej jak i aplikacyjnej
  • Komercjalizacją i realizacją projektów infrastrukturalnych i integracyjnych
  • Oceną ryzyk kontraktowych i kosztorysowaniem prac i usług
  • Projektami opartymi o klauzulę dostępu do informacji niejawnych

Posiadana następujące uprawnienia:

  • Do instalowania i projektowania systemów alarmowych w klasie SA3-SA4.
  • Budowlane do kierowania robotami elektroenergetycznymi bez ograniczeń
  • Poświadczenie w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE, NATO SECRET i UE SECRET

Wybrane zrealizowane projekty

Komercjalizacja budowy i modernizacji centrów danych dla instytucji finansowych, między innymi Banku BPS, BPH, oraz sektora paliwowego w tym między innymi Polskiej Spółki Gazownictwa
Komercjalizacja budowy i modernizacji centrów danych dla ośrodków naukowych i parków technologicznych w tym między innymi dla Poznańskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych, Politechniki Warszawskiej i Białostockiej
Komercjalizacja budowy i rozbudowy centrów danych dla instytucji telekomunikacyjnych w tym między innymi dla MOTOROLA Polska
Komercjalizacja zintegrowanej platformy bezpieczeństwa dla PGE Elektrownia Opole
Komercjalizacja zintegrowanej platformy bezpieczeństwa dla Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
Komercjalizacja budowy i modernizacji centrum danych i węzłów zasilania obiektów militarnych i specjalnych z uwzględnieniem ochrony informacji niejawnych

AODC SP. Z O.O.

UI. Zawiła 65L
30-390 Kraków
NIP: 679-311-76-21,
REGON: 362779750
Tel. (12) 446 71 20

Siedziba w Warszawie:

Ul.Szyszkowa  56
02-285 Warszawa
Fax. (22) 177 76 99

Nasi partnerzy

Grupa kapitałowa

Certyfikaty