Jacek Nowiński

Od prawie dwudziestu lat nadzoruje realizację złożonych projektów infrastrukturalnych w tym największych w Polsce obiektów typu Center. Pełni od lat kierownicze stanowiska i odpowiada za kierowanie dużymi zespołami ludzi.

Posiada następujące doświadczenie związane z:

 • Realizacją projektów w zakresie DATA CENTER
 • Realizacji projektów integrujących rozległe systemy bezpieczeństwa z przygotowaniem warstwy sprzętowej jak i aplikacyjnej
 • Realizacją projektów infrastrukturalnych i integracyjnych
 • Zarządzaniem interdyscyplinarnymi zespołami projektowymi
 • Restrukturyzacją i zarządzaniem organizacjami projektowymi w spółkach giełdowych
 • Zarządzaniem zespołami kierowników projektów, logistyki, serwisu, projektantów i inżynierów IT
 • Monitoringiem, rozliczaniem i oceną projektów z branży TEL i IT
 • Prowadzeniem wystąpień publicznych i prezentacji
 • Realizacja projektów w oparciu o klauzulę dostępu do informacji niejawnych

  Posiada następujące uprawnienia i umiejętności:

  • Poświadczenie w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
  • Poświadczenie w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli NATO i UE SECRET
  • MS-Project – zarządzanie projektem, harmonogramem i zasobami realizacyjnymi
  • Dyplom ukończenia sesji kursów „Zarządzania organizacjami, kreowania i rozliczania budżetów”
  • Dyplom ukończenia kursu Metodologia i techniki zarządzania projektami IT w oparciu o najlepsze praktyki PRINCE2, SCRUM, PMI
  • Certyfikat – FIDIC dla wykonawców, zarządzanie kontraktem

   Wybrane zrealizowane projekty

   Praca w komitecie sterującym projektu budowy i wyposażenia budynku Centralnego Węzła Teleinformatycznego Straży Granicznej w Warszawie. Projekt kompletny zawierający w sobie pełny etap projektowy, budowę stanu surowego, wyposażenie obiektu wraz z wykonaniem komór serwerowych.
   Praca w komitecie sterującym projektu budowy i wyposażenia obiektów Data Center dla kluczowych urzędów i służb.
   Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji serwerowni COIG w Katowicach.
   Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji nowego centrum przetwarzania danych dla TP.SA w Psarach.
   Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji Polskiego Przedstawicielstwa przy Unii Europejskiej w Brukseli.
   Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji obiektu NBP w Warszawie
   Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji obiektu serwerowni dla PPL w Warszawie
   Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji w obiektach MSZ w kraju i za granicą.
   Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji obiektu Data Center dla firmy Onet.
   Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji obiektu Data Center przeznaczonego do obsługi firm Polsat SA i Polkomtel SA.
   Zarządzanie zespołami inżynierskimi i prowadzenie wdrożenia dla Ministerstwa Finansów w zakresie wyposażenia 25 Przejść Granicznych w pakiet systemów bezpieczeństwa, systemów teleinformatycznych. Projekt realizowany ze środków PHARE. Współpraca z Beneficjentem, Jednostką Finansująco Kontraktująca oraz Wojewódzkimi przedstawicielami Urzędów Celnych.
   Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji nowego centrum przetwarzania danych dla Portu Lotniczego w Modlinie.
   Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji nowego Terminala dla Portu Lotniczego Balice w Krakowie – systemy BHS (Baggage Handling System), monitoringu wizyjnego, systemów prześwietlających EDS (Explosives Detection System) w raz z infrastrukturą informatyczną.
   Nadzór nad procesem dostawy i instalacji systemu informacji pasażerskiej w nowobudowanym terminalu na Lotnisku Okęcie.
   Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji obiektu Centrum Nauk Kopernik w Warszawie
   Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji zespołu obiektu Harmony Office Center w Warszawie wraz z serwerownią dla Millenium Bank.
   Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji nowego Terminala dla Portu Lotniczego Okęcie w Warszawie – systemy BHS.
   Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji nowego centrum przetwarzania danych dla centrali ZUS w Warszawie.
   Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji projektów teletechnicznych jak i wielobranżowych typu Data Center prowadzonych przez wiodącego polskiego integratora IT.

   AODC SP. Z O.O.

   UI. Zawiła 65L
   30-390 Kraków
   NIP: 679-311-76-21,
   REGON: 362779750
   Tel. (12) 446 71 20

   Siedziba w Warszawie:

   Ul.Szyszkowa  56
   02-285 Warszawa
   Fax. (22) 177 76 99

   Nasi partnerzy

   Grupa kapitałowa

   Certyfikaty