Ewa Filipiak

Od prawie dekady zajmuje się procesem sprzedaży oraz realizacji obiektów typu Data Center, od pomieszczeń o mocy  kilkudziesięciu KW po duże obiekty CPD przekraczające 2 MW mocy chłodniczej. 

Posiada doświadczenie związane z:

  • Kreowaniem polityki sprzedażowej oraz strategii firmy
  • Zarządzaniem i koordynowaniem procesów sprzedażowych związanych z projektami Data Center
  • Oceną ryzyk kontraktowych i kosztorysowaniem prac i usług
  • Zarządzeniem zespołem sprzedażowym

 

Posiada następujące uprawnienia i umiejętności:

  • Poświadczenie w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE
  • Dyplom ukończenia studiów na SGH „Zarządzanie Sprzedażą”,
  • Dyplom ukończenia kursów organizowanych przez Braian Tracy International: „Mistrzostwo Sprzedaży”

 

Wybrane zrealizowane projekty

Sprzedaż i koordynacja projektów serwerowni w sektorze edukacji: Uniwersytet Warszawski „ Wydział Zarządzania”, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Koordynacja projektu wybudowania serwerowni w sektorze publicznym: Urząd  Miasta Kozienice,  Ministerstwo Cyfryzacji

 

Koordynacja procesów sprzedażowych i dobór infrastruktury IT w sektorze finansowym u klientów takich jak: Narodowy Bank Polski, Millennium Bank, Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Reiffeisen Bank Polska S.A. 

Sprzedaż w sektorze zbrojeniowym u klientów takich jak Polska Grupa Zbrojeniowa, JFTC

Nadzór nad procesami sprzedażowymi w sektorze medycznym: IFPS

AODC SP. Z O.O.

UI. Zawiła 65L
30-390 Kraków
NIP: 679-311-76-21,
REGON: 362779750
Tel. (12) 446 71 20

Siedziba w Warszawie:

Ul. Szyszkowa  56
02-285 Warszawa
Fax. (22) 177 76 99

Nasi partnerzy

Grupa kapitałowa

Certyfikaty