Serwis

Zarządzanie obiektami typu Data Center rozumiemy jako zapewnienie bezpieczeństwa zasobom krytycznym z koniecznością posiadania eksperckiej wiedzy, by móc podejmować właściwe decyzje w przypadku zaistnienia awarii.

Dla Klienta oznacza to konieczność zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników posiadających doświadczenie w wielu obszarach co wiąże się z wysokimi kosztami stałymi.

Proponujemy więc usługę utrzymania obiektów Data Center prowadzona przez naszych doświadczonych inżynierów. Prowadzimy zarówno stałą opiekę, doraźne konsultacje dotyczące optymalizacji kosztów jak i doraźne wsparcie w przypadku zaistnienia sytuacji krytycznych.  Oferujemy wsparcie w modelu 24/7/365: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni roku z uzgodnionym z każdym Klientem wymaganym czasem reakcji.

Nasze działania gwarantują utrzymanie infrastruktury pozwalające na ciągłą i stabilną pracę Centrum Przetwarzania Danych.