Referencje w obszarze projektowania

Pracownicy AODC dysponując odpowiednimi certyfikatami takimi jak UPTIME INSTITUTE, TIA czy CTDC, oraz kompleksową znajomością branży i rynku DC byli wykonawcami projektów w obszarze sanitarnym ze szczególną specjalizacją w obszarze klimatyzacji precyzyjnej dla niniejszych inwestycji:

Centrum Przetwarzania Danych w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku
Woda lodowa, standard TIER II, moc chłodnicza 850 kW
Centrum Przetwarzania Danych dla GUGIK

Architektura i Konstrukcja; Instalacje elektroenergetyczne NN w tym zasilanie gwarantowane (UPS), oraz rezerwowe (agregat prądotwórczy); Instalacje sanitarne w tym wentylacja oraz klimatyzacja precyzyjna w oparciu o wodę lodową w tym również technologia bezpośredniego odbioru ciepła z szafy (szczelna szafa IP 55); Instalacje teletechniczne (LAN, SKD, CCTV, SSWN, BMS);Instalacje zabezpieczenia pożarowego w tym wczesna detekcja dymu, systemy gaszenia kubaturowego oraz gaszenia wewnątrz szczelnych szaf; Instalacja 14 szaf IT z listwami PDU wraz z kioskiem IT; Instalacja monitoringu parametrów środowiskowych (DCIM) wraz ze zdalnym zarządzaniem;

Centrum Przetwarzania Danych Markom w Toruniu
Woda lodowa, standard TIER II, freecooling, moc chłodnicza 1’700 kW
Centrum Przetwarzania Danych Polskiej Akademii Nauk PCSS w Poznaniu
Woda lodowa, standard TIER II, freecooling, moc chłodnicza 1’500 kW
Centrum Przetwarzania Danych Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Toruniu
Woda lodowa, standard TIER III, freecooling, moc chłodnicza 1’200 kW – uzyskało certyfikat Uptime Institute w zakresie projektowym
Centrum Przetwarzania Danych Pomerania w Szczecinie
Woda lodowa, standard TIER II, freecooling, moc chłodnicza 2’370 kW
Centrum Przetwarzania Danych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie
Woda lodowa, standard TIER II, freecooling, moc chłodnicza 500 kW
Budynek biurowy Sirius, przy ul. Postępu w Warszawie
Dodatkowe chłodzenie w serwerowni PZU, Freon, standard TIER I, moc chłodnicza 80 kW
Serwerownia na potrzeby Zakładu Produkcyjnego Nestle Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej
Woda lodowa, standard TIER II, moc chłodnicza 20 kW
Serwerownia na potrzeby Centrum Zarządzania Siecią, Internet dla Mazowsza w Warszawie
Freon, standard TIER II, moc chłodnicza 60 kW
Serwerownia na potrzeby Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Woda lodowa, standard TIER II, freecooling, moc chłodnicza 125 kW
Serwerownia na potrzeby Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Freon, standard TIER II, moc chłodnicza 100 kW
Modernizacja serwerowni Acenture w budynku Warsaw Towers w Warszawie
Modernizacja serwerowni Acenture w budynku Warsaw Towers w Warszawie
Audyt 3 serwerowni na potrzeby mBanku.


Referencje w obszarze wdrożenia

NOWA SERWEROWNIA W UM W KOZIENICACH

AODC zrealizowało umowę na wykonanie nowej serwerowni w Urzędzie Miejskim w Kozienicach. Przedmiotem zamówienia było: dostawa, montaż i uruchomienie infrastruktury serwerowej. Wartość umowy to ponad 407 000 pln brutto.  Termin realizacji: Grudzień 2017
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY W SERWEROWNIACH NBP

Zrealizowaliśmy podpisaną umowę wykonawczą z Narodowym Bankiem Polskim. Kontrakt dotyczył modernizacji infrastruktury w serwerowniach - zakup szaf typu rack do serwerowni, instalacja zamków szyfrowych w szafach.

Termin realizacji: Listopad 2017
SERWEROWNIA GŁÓWNA DLA UEK

W ramach III etapu tzw. końcowego przedsięwzięcia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w pawilonie A Konsorcjum AODC (Lider) kompleksowo przebudowało serwerownię główną. W zakresie zadania została wykonana adaptacja budowlana, systemy klimatyzacji precyzyjnej, zasilania gwarantowanego UPS, systemy zabudowy szaf serwerowych a także systemy LAN, bezpieczeństwa technicznego i pożarowego oraz dostawa urządzeń aktywnych. Wartość umowy to 4 055 000 pln brutto.Termin realizacji: Sierpień 2017
CENTRUM DANYCH W KRAKOWSKIM SZPITALU

Konsorcjum firm AODC-API Smart zrealizowało w trybie „zaprojektuj i wybuduj” centrum przetwarzania danych dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Zakres prac projektowych i realizacyjnych  był zadaniem wielobranżowym począwszy od prac architektonicznych i konstrukcyjnych, a na dostawie i wdrożeniu technologii infrastruktury serwerowni kończąc. Wartość zrealizowanego kontraktu to prawie 2 000 000 pln bruttoTermin realizacji: Czerwiec 2017
DC W SEKTORZE BANKOWYM

Spółka AODC w III kwartale 2016 r.otrzymała zlecenie od jednego z kluczowych banków dotyczące zaprojektowania i budowy systemu zabudowy korytarzy dla szaf serwerowych w jednym z Data Center należącym do klienta. Wartość umowy to ponad 150 000 pln brutto.Termin realizacji: Kwiecień 2017
SERWEROWNIA DLA PKP

Spółka AODC w grudniu 2016 roku zakończyła zadanie wykonania infrastruktury w budynku CBDK PKP S.A. Przedmiotem umowy podpisanej dnia 16.10.2016 z Generalnym Wykonawcą T4B Sp. z o.o. było wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" systemu klimatyzacji opartej na wodzie lodowej wraz z systemem szaf IT i zdalnym monitoringiem parametrów środowiskowych. Wartość realizowanych prac to prawie 700 000 pln bruttoTermin realizacji: Grudzień 2016
DC DLA MON

Spółka AODC w okresie od kwietnia do września 2016r. na podstawie zlecenia od Generalnego Wykonawcy Inwestycji zrealizowała budowę systemu gaszenia gazem oraz systemu wczesnej detekcji dymu dla jednego z węzłów sieciowych MON. Wartość umowy to prawie 650 000 pln brutto.Termin realizacji: Wrzesień 2016
PCSS

Spółka AODC zrealizowała w 2015 roku na zlecenie przedsiębiorstwa GS KLIMA Sp. z o.o. dostawę 16 kompletów rzędowych wymienników chłodniczych typu LCP na bazie technologii Rittal dla potrzeb projektu CBPIO (Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego). Zlecenie obejmuje również pakiety przeglądowe. Wartość umowy to 635 000 pln brutto.

Termin realizacji: Listopad 2015
UPS DLA KLIENTA Z SEKTORA WOJSKOWEGO

AODC w oparciu o umowę z klientem sektora wojskowego wykonało dokumentację projektową oraz zrealizowało dostawę i konfigurację zasilacza UPS. Wartość umowy to ponad 250 000 pln brutto.Termin realizacji: Październik 2017
INFRASTRUKTURA SERWEROWA DLA UW

AODC zrealizwała podpisaną umowę z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przedmiotem umowy z UW była realizacja projektu oraz dostawy urządzeń infrastruktury serwerowni wraz z montażem i rozruchem dla potrzeb pracy środowiska IT, na co Zamawiający przewidział 84 dni.  Wartość umowy to 430 000 pln brutto.Termin realizacji: Październik 2017
SERWEROWNIA DLA MIASTA KRAKOWA

W okresie 06-09.2016r. spółka AODC zrealizowała projekt serwerowni dla Urzędu Miasta Krakowa. Umowa dotyczyła kompleksowej modernizacji serwerowni i pomieszczenia UPS-ów wraz z wyposażeniem w niezbędną infrastrukturę w siedzibie urzędu przy Placu Wszystkich Świętych w Krakowie (budynek zabytkowy). W zakresie prac wykonano instalacje we wszystkich branżach w tym prace ogólno-budowlane a także dostawy z obszaru IT. Wartość umowy to ponad 2 500 000 pln brutto.Termin realizacji: Wrzesień 2016
ZASILANIE AWARYJNE DLA UM KATOWICE

Zrealizowaliśmy umowę w zakresie dostawy oraz montażu zasilaczy awaryjnych wraz z przebudową sieci elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta Katowice. Wartość realizowanych prac to ponad 350 000 pln bruttoTermin realizacji: Sierpień 2017


W realizacji

NOWA SERWEROWNIA DLA MUW W KRAKOWIE

AODC jako partner konsorcjum z firmą API Smart buduje nową serwerownię dla Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Umowa została podpisana z terminem realizacji 100 dni i zakresem prac zbieżnym z profilem i obszarem działania AODC.  W ramach przedsięwzięcia pn. „Prace adaptacyjne w budynku MUW przy ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie – etap II” zostaną wykonane instalacje elektroenergetyczne, wentylacji, klimatyzacji precyzyjnej, dostawa szaf IT, systemy detekcji pożaru i gaszenia, bezpieczeństwa oraz LAN.Termin realizacji: Czerwiec 2018
SERWEROWNIA DLA SPZOZ-ZZ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Firma AODC rozpoczęła realizację umowy na zmodernizowanie 2 pomieszczeń serwerowni w budynku  SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim. Projekt realizowany przy współpracy z firmą McART Sp. z o.o. w ramach zamówienia pn.: „Informatyzacja SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach zadania firma AODC wykonała projekt techniczno-budowlany, realizuje modernizację serwerowni; a także zbuduje w pełni funkcjonalną sieć LAN/WLAN i sieć elektryczną. Finalnie Spółka zrealizuje dostawę infrastruktury stanowiącej wyposażenie serwerowni.Termin realizacji: Maj 2018
WSPÓŁPRACA AODC Z FIRMĄ ATOS

AODC realizuje zlecenie od Atos Global Delivery Center Polska Sp. z o.o. Sp.k. dotyczące budowy oraz serwisowania infrastruktury Data Center w Bydgoszczy. W ramach zlecenia spółka dokona budowlanej adaptacji pomieszczeń pod nowe DC wraz niezbędnymi instalacjami zasilania, klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji, gaszenia gazem, a także dostawą szaf IT i LAN, oraz równolegle modernizuje istniejącą serwerownię.Termin realizacji: Kwiecień 2018