Co robimy


Tomasz Sajdyk

Od piętnastu lat zajmuje się realizacją Data Center, od serwerowni kompaktowych i średnich, po duże i bardzo duże obiekty.


Posiada doświadczenie związane z:

 • Zarządzania zespołami handlowymi i kreowaniu polityki sprzedażowej
 • Komercjalizacją projektów DATA CENTER
 • Komercjalizacją projektów integrujących rozległe systemy bezpieczeństwa z przygotowaniem warstwy sprzętowej jak i aplikacyjnej
 • Komercjalizacją i realizacją projektów infrastrukturalnych i integracyjnych
 • Oceną ryzyk kontraktowych i kosztorysowaniem prac i usług
 • Projektami opartymi o klauzulę dostępu do informacji niejawnych

Posiadana następujące uprawnienia:

 • Do instalowania i projektowania systemów alarmowych w klasie SA3-SA4.
 • Budowlane do kierowania robotami elektroenergetycznymi bez ograniczeń
 • Poświadczenie w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE, NATO SECRET i UE SECRET
Komercjalizacja budowy i modernizacji centrów danych dla instytucji finansowych, między innymi Banku BPS, BPH, oraz sektora paliwowego w tym między innymi Polskiej Spółki Gazownictwa
Komercjalizacja budowy i modernizacji centrów danych dla ośrodków naukowych i parków technologicznych w tym między innymi dla Poznańskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych, Politechniki Warszawskiej i Białostockiej
Komercjalizacja budowy i rozbudowy centrów danych dla instytucji telekomunikacyjnych w tym między innymi dla MOTOROLA Polska
Komercjalizacja zintegrowanej platformy bezpieczeństwa dla PGE Elektrownia Opole
Komercjalizacja zintegrowanej platformy bezpieczeństwa dla Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
Komercjalizacja budowy i modernizacji centrum danych i węzłów zasilania obiektów militarnych i specjalnych z uwzględnieniem ochrony informacji niejawnych


Grzegorz Broda

Od prawie dwudziestu lat nadzoruje realizację złożonych projektów infrastrukturalnych w tym największych w Polsce obiektów typu Center. Pełni od lat kierownicze stanowiska i odpowiada za kierowanie dużymi zespołami ludzi.


Posiada następujące doświadczenie związane z:

 • Realizacją projektów w zakresie DATA CENTER
 • Realizacji projektów integrujących rozległe systemy bezpieczeństwa z przygotowaniem warstwy sprzętowej jak i aplikacyjnej
 • Realizacją projektów infrastrukturalnych i integracyjnych
 • Zarządzaniem interdyscyplinarnymi zespołami projektowymi
 • Restrukturyzacją i zarządzaniem organizacjami projektowymi w spółkach giełdowych
 • Zarządzaniem zespołami kierowników projektów, logistyki, serwisu, projektantów i inżynierów IT
 • Monitoringiem, rozliczaniem i oceną projektów z branży TEL i IT
 • Prowadzeniem wystąpień publicznych i prezentacji
 • Realizacja projektów w oparciu o klauzulę dostępu do informacji niejawnych

Posiada następujące uprawnienia i umiejętności:

 • Poświadczenie w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
 • Poświadczenie w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli NATO i UE SECRET
 • MS-Project – zarządzanie projektem, harmonogramem i zasobami realizacyjnymi
 • Dyplom ukończenia sesji kursów „Zarządzania organizacjami, kreowania i rozliczania budżetów”
 • Dyplom ukończenia kursu Metodologia i techniki zarządzania projektami IT w oparciu o najlepsze praktyki PRINCE2, SCRUM, PMI
 • Certyfikat – FIDIC dla wykonawców, zarządzanie kontraktem
Praca w komitecie sterującym projektu budowy i wyposażenia budynku Centralnego Węzła Teleinformatycznego Straży Granicznej w Warszawie. Projekt kompletny zawierający w sobie pełny etap projektowy, budowę stanu surowego, wyposażenie obiektu wraz z wykonaniem komór serwerowych.
Praca w komitecie sterującym projektu budowy i wyposażenia obiektów Data Center dla kluczowych urzędów i służb.
Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji serwerowni COIG w Katowicach.
Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji nowego centrum przetwarzania danych dla TP.SA w Psarach.
Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji Polskiego Przedstawicielstwa przy Unii Europejskiej w Brukseli.
Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji obiektu NBP w Warszawie
Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji obiektu serwerowni dla PPL w Warszawie
Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji w obiektach MSZ w kraju i za granicą.
Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji obiektu Data Center dla firmy Onet.
Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji obiektu Data Center przeznaczonego do obsługi firm Polsat SA i Polkomtel SA.
Zarządzanie zespołami inżynierskimi i prowadzenie wdrożenia dla Ministerstwa Finansów w zakresie wyposażenia 25 Przejść Granicznych w pakiet systemów bezpieczeństwa, systemów teleinformatycznych. Projekt realizowany ze środków PHARE. Współpraca z Beneficjentem, Jednostką Finansująco Kontraktująca oraz Wojewódzkimi przedstawicielami Urzędów Celnych.
Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji nowego centrum przetwarzania danych dla Portu Lotniczego w Modlinie.
Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji nowego Terminala dla Portu Lotniczego Balice w Krakowie – systemy BHS (Baggage Handling System), monitoringu wizyjnego, systemów prześwietlających EDS (Explosives Detection System) w raz z infrastrukturą informatyczną.
Nadzór nad procesem dostawy i instalacji systemu informacji pasażerskiej w nowobudowanym terminalu na Lotnisku Okęcie.
Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji obiektu Centrum Nauk Kopernik w Warszawie
Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji zespołu obiektu Harmony Office Center w Warszawie wraz z serwerownią dla Millenium Bank.
Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji nowego Terminala dla Portu Lotniczego Okęcie w Warszawie – systemy BHS.
Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji nowego centrum przetwarzania danych dla centrali ZUS w Warszawie.
Nadzór nad prowadzeniem procesu realizacji projektów teletechnicznych jak i wielobranżowych typu Data Center prowadzonych przez wiodącego polskiego integratora IT.


Maciej Wiśniewski

Osiemnaście lat związany z rynkiem projektowym od 10 lat zajmuję się realizacją projektów Data Center w Polsce i na świecie. Zaprojektował i nadzorował największe obiekty DC w Polsce, a w portfolio doświadczeń posiada więcej niż 30 obiektów tego typu.


Posiada następujące doświadczenie związane z:

 • Prowadzeniem audytów istniejących serwerowni
 • Doradztwem technicznym dla inwestorów
 • Prowadzeniem projektów i zespołów projektowych
 • Nadzorowaniem realizacji projektów
 • Prowadzeniem testów odbiorowych

Posiada następujące uprawnienia i umiejętności:

 • Budowlane do projektowania instalacji elektroenergetycznych bez ograniczeń
 • Certyfikat Accredited Tier Designer - UPTIME INSTITUTE
 • Certyfikat Certyfied Data Center Specialist - EPI
 • Certyfikat Trusted Site Infrastructure - TUV IT
 • Poświadczenie w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE

AODC zrealizowało umowę na wykonanie nowej serwerowni w Urzędzie Miejskim w Kozienicach. Przedmiotem zamówienia było: dostawa, montaż i uruchomienie infrastruktury serwerowej. Wartość umowy to ponad 407 000 pln brutto.  

Zrealizowaliśmy podpisaną umowę wykonawczą z Narodowym Bankiem Polskim. Kontrakt dotyczył modernizacji infrastruktury w serwerowniach - zakup szaf typu rack do serwerowni, instalacja zamków szyfrowych w szafach.

W ramach III etapu tzw. końcowego przedsięwzięcia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w pawilonie A Konsorcjum AODC (Lider) kompleksowo przebudowało serwerownię główną. W zakresie zadania została wykonana adaptacja budowlana, systemy klimatyzacji precyzyjnej, zasilania gwarantowanego UPS, systemy zabudowy szaf serwerowych a także systemy LAN, bezpieczeństwa technicznego i pożarowego oraz dostawa urządzeń aktywnych. Wartość umowy to 4 055 000 pln brutto.

Konsorcjum firm AODC-API Smart zrealizowało w trybie „zaprojektuj i wybuduj” centrum przetwarzania danych dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Zakres prac projektowych i realizacyjnych  był zadaniem wielobranżowym począwszy od prac architektonicznych i konstrukcyjnych, a na dostawie i wdrożeniu technologii infrastruktury serwerowni kończąc. Wartość zrealizowanego kontraktu to prawie 2 000 000 pln brutto

Spółka AODC w III kwartale 2016 r.otrzymała zlecenie od jednego z kluczowych banków dotyczące zaprojektowania i budowy systemu zabudowy korytarzy dla szaf serwerowych w jednym z Data Center należącym do klienta. Wartość umowy to ponad 150 000 pln brutto.

Spółka AODC w grudniu 2016 roku zakończyła zadanie wykonania infrastruktury w budynku CBDK PKP S.A. Przedmiotem umowy podpisanej dnia 16.10.2016 z Generalnym Wykonawcą T4B Sp. z o.o. było wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" systemu klimatyzacji opartej na wodzie lodowej wraz z systemem szaf IT i zdalnym monitoringiem parametrów środowiskowych. Wartość realizowanych prac to prawie 700 000 pln brutto

Spółka AODC w okresie od kwietnia do września 2016r. na podstawie zlecenia od Generalnego Wykonawcy Inwestycji zrealizowała budowę systemu gaszenia gazem oraz systemu wczesnej detekcji dymu dla jednego z węzłów sieciowych MON. Wartość umowy to prawie 650 000 pln brutto.

Spółka AODC zrealizowała w 2015 roku na zlecenie przedsiębiorstwa GS KLIMA Sp. z o.o. dostawę 16 kompletów rzędowych wymienników chłodniczych typu LCP na bazie technologii Rittal dla potrzeb projektu CBPIO (Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego). Zlecenie obejmuje również pakiety przeglądowe. Wartość umowy to 635 000 pln brutto.

AODC w oparciu o umowę z klientem sektora wojskowego wykonało dokumentację projektową oraz zrealizowało dostawę i konfigurację zasilacza UPS. Wartość umowy to ponad 250 000 pln brutto.

AODC zrealizwała podpisaną umowę z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przedmiotem umowy z UW była realizacja projektu oraz dostawy urządzeń infrastruktury serwerowni wraz z montażem i rozruchem dla potrzeb pracy środowiska IT, na co Zamawiający przewidział 84 dni.  Wartość umowy to 430 000 pln brutto.

W okresie 06-09.2016r. spółka AODC zrealizowała projekt serwerowni dla Urzędu Miasta Krakowa. Umowa dotyczyła kompleksowej modernizacji serwerowni i pomieszczenia UPS-ów wraz z wyposażeniem w niezbędną infrastrukturę w siedzibie urzędu przy Placu Wszystkich Świętych w Krakowie (budynek zabytkowy). W zakresie prac wykonano instalacje we wszystkich branżach w tym prace ogólno-budowlane a także dostawy z obszaru IT. Wartość umowy to ponad 2 500 000 pln brutto.

Zrealizowaliśmy umowę w zakresie dostawy oraz montażu zasilaczy awaryjnych wraz z przebudową sieci elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta Katowice. Wartość realizowanych prac to ponad 350 000 pln brutto